Giảm giá sâu - Xả hàng

Tin Công Nghệ

Chỉ số TDS trong nước là gì ?

TDS là tổng chất rắn hòa tan có trong một lượng nước nhất định. Tham khảo bài viết dưới đây để hiểu thêm về TSD trên máy lọc nước, nước sạch là gì và cách kiểm tra chất lượng nước đang sử dụng. 1. Số TDS chỉ ở trong nước TDS được đo bằng mg …