Xử lý khiếu nại

Khi phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, Phụ Kiện 888 khuyến khích giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên để đạt được sự đồng thuận về phương án giải quyết. Nếu hai bên không thể thương lượng với nhau, quyết định của Phụ Kiện 888 là quyết định cuối cùng. Tranh chấp hoặc khiếu nại sẽ được xử lý theo trình tự sau:

+    Bước 1: Gọi điện hotline hoặc gửi thông tin liên hệ Để tạo khiếu nại yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền. Hệ thống sẽ ghi nhận khiếu nại này của Người Mua. Việc tạo khiếu nại Trả hàng/Hoàn tiền là để Phụ Kiện 888 tạm giữ khoản tiền hàng đã thanh toán cho đến khi giải quyết xong.

+    Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Phụ Kiện 888 sẽ tiếp nhận các yêu cầu của người khiếu nại/các bên tranh chấp. Phụ Kiện 888 sẽ có biện pháp cụ thể hỗ trợ người khiếu nại/các bên tranh chấp để giải quyết tùy theo tính chất và mức độ của vụ việc.

+    Bước 3: Khiếu nại Trả hàng/Hoàn tiền được xử lý theo Chính Sách Trả Hàng Và Hoàn Tiền của Phụ Kiện 888. Đối với các tranh chấp không phải là khiếu nại Trả hàng/Hoàn tiền, Phụ Kiện 888 yêu cầu các bên tranh chấp cung cấp đầy đủ thông tin/tài liệu liên quan đến vụ việc, và đưa ra hướng giải quyết dựa trên các thông tin/tài liệu thu thập được trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ các thông tin/tài liệu có liên quan đến vụ việc.

+    Bước 4: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền Phụ Kiện 888, Phụ Kiện 888 sẽ yêu cầu các bên tranh chấp đưa vụ việc ra giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Phụ Kiện 888 tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của khách hàng (người tiêu dùng). Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại này được giải thích và điều chỉnh phù hợp với Quy chế hoạt động website Phụ Kiện 888 ngày 01 tháng 01 năm 2021, được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (“Quy chế hoạt động”). Các thuật ngữ viết hoa trong quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại này sẽ có ý nghĩa như được quy định tại Quy chế hoạt động.

"" Sản phẩm đã được thêm vào giỏ.

Xem giỏ hàng